ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Ανθοκομίας ΤΕΙ Κρήτης

 Εργαστήριο Ανθοκομίας                                    Ηράκλειο 23.05.2018

Τμήμα Τεχν. Γεωπόνων

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 Ανακοινώνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  την Πρακτική τους Άσκηση στο Εργαστήριο Ανθοκομίας από τον Ιούλιο του 2018 και μετά να το δηλώσουν στον υπεύθυνο του Εργαστηρίου κ. Παπαδημητρίου Μιχάλη στο τηλ. 6974605996  και στο email: micpap@staff.teicrete.gr ή στο ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου κ. Φανουράκη Μαρία τηλ. 6936112161 και στο email: mfanour@staff.teicrete.gr

 Παράλληλα θα  τους δοθεί πτυχιακή εργασία, εάν το επιθυμούν, σε ερευνητικό αντικείμενο σχετικό με τα ανθοκομικά και τα αρωματικά φυτά (συλλογή, πολλαπλασιασμός, δημιουργία μητρικής φυτείας αρωματικών, καλλιέργεια, καταγραφή των βοτανικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών τους, αποξήρανση, εξαγωγή και ποσοτική ανάλυση των αιθέριων ελαίων).                          

                                       

                                        Ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου                                         

                                         Δρ. Μιχάλης Παπαδημητρίου