ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην AGRIS AE - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Η AGRIS AE ΣΠΟΡΟΙ - ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ενδιαφέρεται νααπασχολήσει άμεσα φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για εκτέλεση πρακτικής άσκησης στο υποκατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται στον αναδασμό Παχείας Άμμου Ιεράπετρας Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 28420-95010 (τηλεφωνικό κέντρο)