ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Πρακτικής Άσκησης - Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 H Εθνική Χρηματιστηριακή είναι ο πάροχος Χρηματιστηριακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Αποστολή της εταιρείας είναι η Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση, ποιότητα και ασφάλεια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών.

Η Εθνική Χρηματιστηριακή αναζητά φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκειμένου να απασχοληθεί στο υποκατάστημα Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής άσκησης με τα εξής καθήκοντα :

 - Eπικοινωνία και ενημέρωση υποψήφιων και υφιστάμενων πελατών.

Επιθυμητά Προσόντα:

i.              Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ii.             Καλή γνώση Word, Excel, PowerPoint

iii.            Δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων (Analytic skills)

iv.           Εχεμύθεια

 

Επικοινωνία:

Nikos Sourmelidis

Head of HR

 

______Τηλ: +30 210 77 20 266

______nikos.sourmelidis@nbgsecurities.com

____________________