ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία CONSTRAT Ε.Π.Ε. - Τμήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας

 Ζητούνται δύο (2) υποψήφιοι για πρακτική άσκηση στην εταιρεία CONSTRAT ΕΠΕ. 

Οι θέσεις, έχουν ως αντικείμενο την:

 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

 

Η εταιρεία CONSTRAT ΕΠΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης.

 

1. Εισάγει, αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται οίκους του εξωτερικού με όλες τις κατηγορίες προϊόντων σχετικών με:

α. τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,

β. τις γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης και

γ. τα αντλιοστάσια νερού και λυμάτων

 

2. Σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα για τον τηλεχειρισμό και παρακολούθηση από απόσταση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Τα έργα παρακολούθησης και ελέγχου των δικτύων ύδρευσης, περιλαμβάνουν:

·         την κατασκευή σταθμών ελέγχου γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ύδρευσης

·         την κατασκευή σταθμών ελέγχου δεξαμενών ύδρευσης

·         την σχεδίαση και τοποθέτηση σταθμών ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης

·         την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε συστήματα ανίχνευσης διαρροών

Για την επίτευξη των ανωτέρω σταθμών, ο βασικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι:

·         προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (plc)

·         data loggers

·         υδρόμετρα με δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων

·         λογισμικό επικοινωνίας, ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος(scada)

·         ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων

·         συστήματα ανίχνευσης διαρροών

3. Βάσει της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτουν τα στελέχη της εταιρείας, η CONSTRAT ΕΠΕ, παρέχει και υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής συμβουλής και υποστήριξης.

 

Η έδρα και η αποθήκη της εταιρείας, βρίσκονται στην Παιανία Αττικής, όπου και απασχολούνται 12 εργαζόμενοι.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, δραστηριοποιείται υποκατάστημα της εταιρείας με 4 εργαζομένους.

 

Ενδιαφερόμαστε για δύο τελειόφοιτους ηλεκτρολόγους ή  μηχανολόγους, κατά προτίμηση μόνιμους κάτοικους Ηρακλείου, με την προοπτική της παραμονής τους στην εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης. Οι τελειόφοιτοι θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά και χρήση Η/Υ.

 

Οι τελειόφοιτοι θα εκπαιδευτούν σε συστήματα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, καθώς και σε νέες τεχνολογίες συστημάτων εντοπισμού διαρροών, καταγραφικών δεδομένων κ.α.

 

Ενδεικτικά (και λόγω αναβάθμισης της ιστοσελίδας της εταιρείας), επισυνάπτεται φυλλάδιο από ενδεικτικό έργο.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

 

Τζαγκαράκης Γιώργος

Τηλ. 6944-606163

Email:    constrat@constrat.gr

                tzagarakis.george@gmail.com