ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρεία EcoSolutions ΕΠΕ

 Θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρεία EcoSolutions ΕΠΕ

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

EcoSolutions ΕΠΕ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπαδάκης Νίκος 

Ανθεμίου & Αναλήψεως 1 (Δημοκρατίας 5), 71306 Ηράκλειο, 2810371260 Φαξ: 2810371261

Mail: info@EcoSolutions.gr Web: www.EcoSolutions.gr