ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία KΡΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΡΗΠΕ Α.Ε. - Τμήμα Λογιστικής

 Η εταιρείας μας KΡΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΡΗΠΕ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην πώληση υγρών καυσίμων , λιπαντικών ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή του τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ άμεσα , για πρακτική άσκηση και με προοπτική εξέλιξης στην εταιρεία. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη 63-65 .

 Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να αποστείλουν βιογραφικά στο email της εταιρείας info@winoil.gr ή να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2810313344 για περισσότερες πληροφορίες .