ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Πρακτικής Άσκησης στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Θέση Πρακτικής Άσκησης στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Α.Τ.Δ. Α 1044970 ΕΞ 2018/20-03-2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. έχει εξασφαλιστεί πίστωση για το 2018 για την υπηρεσία μας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή των ΤΕΙ με ειδικότητα στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες τις αρμοδιότητάς για την ενημέρωση των σπουδαστών ΤΕΙ Κρήτης με τις παραπάνω ειδικότητες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Δ/νση : Νεάρχου 49

Τ.Κ : 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

 Πληροφ.: Σκουλούδη Ε.

 Τηλ.: 28313-43603

 Fax : 28313-43609