ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση Πρακτικής άσκησης στο τμήμα Κοστολόγησης και Ελέγχου στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel

 O όμιλος ξενοδοχείων «AQUILA HOTELS & RESORTS» αναζητά τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α που θα καλύψει θέση

Πρακτικής άσκησης στο τμήμα Κοστολόγησης & Ελέγχου

στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel στο Ηράκλειο Κρήτης

Επιλέξτε σήμερα το ξεκίνημα της καριέρας σας, πραγματοποιώντας την πρακτική σας άσκηση στα πιο δημοφιλή και πολυτελή ξενοδοχεία, σε ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η θέληση για μάθηση και παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης σημαντικών εμπειριών.

Απαραίτητα προσόντα:

 

  • Σπουδαστής Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. οικονομικής ή τουριστικής κατεύθυνσης
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, Η/Υ και εφαρμογών MS Office
  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Επαγγελματική συμπεριφορά

 Παροχές:

  • Επίδομα πρακτικής (βάσει ισχύουσας νομοθεσίας)
  • Διατροφή
  • Ενδυμασία εργασίας
  • Δυνατότητες εξέλιξης 

 

Αποστολή βιογραφικού:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

www.aquilahotels.com

 και στο πεδίο “Career”, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα, επιλέγοντας την ειδικότητα “Trainee” & επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.

Πληροφορίες:

       κ. Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ

*    +30 2831074023

*    hr@aquilahotels.com