Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς. Πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό κάθε Τμήματος και διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό (πτυχιούχο ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας) για την επίβλεψη των φοιτητών.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο φοιτητής εντάσσεται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Οι εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την πρακτική άσκηση, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για το επαγγελματικό τους μέλλον και διευκολύνουν την επωφελέστερη ένταξή τους μετά την αποφοίτηση στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Από την άλλη, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, δίνει την ευκαιρία στους φορείς να απασχολήσουν, με συμβολική αποζημίωση, άρτια και πρόσφατα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα να αποκτήσουν το πολύ σημαντικό προνόμιο των ασφαλών επιλογών για τη μελλοντική τους στελέχωση.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος.

Επιθυμία του ΤΕΙ Κρήτης είναι να αξιοποιηθεί περαιτέρω η πρακτική άσκηση προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης των αποφοίτων-πτυχιούχων μας. Στην προσπάθειά μας αυτή θα βοηθούσε ιδιαίτερα η συνεργασία με τον φορέα σας για την εξάσκηση φοιτητών μας.

Ελπίζοντας σε μια αποδοτική συνεργασία, εκφράζουμε εκ των προτέρων τις ευχαριστίες μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφόρηση.

Ο Υπεύθυνος  Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης

Κωνσταντίνος Λουλακάκης

Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

«Back

Θέση Πρακτικής Άσκησης σε Λογιστικό Γραφείο

 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λ.ΚΝΩΣΣΟΥ 234 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11-1-2018

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

   Το λογιστικό γραφείο Διακάκη Μάριου επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητή/τρια 

στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου τις εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα

κιν. 6947807672 , σταθ.2810-215104  και στο  e-mail : diakakhs@yahoo.gr .

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ