Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς. Πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό κάθε Τμήματος και διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό (πτυχιούχο ΑΕΙ συναφούς ειδικότητας) για την επίβλεψη των φοιτητών.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο φοιτητής εντάσσεται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Οι εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την πρακτική άσκηση, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για το επαγγελματικό τους μέλλον και διευκολύνουν την επωφελέστερη ένταξή τους μετά την αποφοίτηση στο παραγωγικό σύστημα της χώρας. Από την άλλη, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, δίνει την ευκαιρία στους φορείς να απασχολήσουν, με συμβολική αποζημίωση, άρτια και πρόσφατα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα να αποκτήσουν το πολύ σημαντικό προνόμιο των ασφαλών επιλογών για τη μελλοντική τους στελέχωση.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» που περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος.

Επιθυμία του ΤΕΙ Κρήτης είναι να αξιοποιηθεί περαιτέρω η πρακτική άσκηση προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης των αποφοίτων-πτυχιούχων μας. Στην προσπάθειά μας αυτή θα βοηθούσε ιδιαίτερα η συνεργασία με τον φορέα σας για την εξάσκηση φοιτητών μας.

Ελπίζοντας σε μια αποδοτική συνεργασία, εκφράζουμε εκ των προτέρων τις ευχαριστίες μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφόρηση.

Ο Υπεύθυνος  Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης

Κωνσταντίνος Λουλακάκης

Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

«Back

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ), θεσμοθετήθηκαν συνολικά 32 θέσεις, ανά εξάμηνο, για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα απασχοληθούν κατά βάσιν στα τμήματα «Ποιότητας προγραμμάτων», «Ελέγχου διαφάνειας»  και «Τεχνικής μέριμνας και Διοικητικής υποστήριξης» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού λόγου και δίκαιο των ΜΜΕ ή άλλα παρεμφερή αντικείμενα, θα απασχοληθούν στο τμήμα «Ποιότητας προγραμμάτων» με κύρια καθήκοντα την έρευνα του περιεχομένου ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ως προς την (α) την τήρηση των όρων του Συντάγματος (άρθρο 15 παρ. 2) περί αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών, ειδήσεων και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, β) την ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, γ) την τήρηση των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή κωδικών δεοντολογίας του ΕΣΡ. Η έρευνα θα γίνεται με την μορφή της παρακολούθησης του προγράμματος και οι πληροφορίες θα καταχωρούνται σε ειδικά προετοιμασμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης των ΜΜΕ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 25 

Φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα «οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων» και «πληροφορικής» θα τοποθετηθούν στο τμήμα του ΕΣΡ «Ελέγχου διαφάνειας» και σε συνεργασία με το νομικό, το οικονομικό και το τμήμα μητρώου διαφάνειας θα καταχωρήσουν δεδομένα (data entry) μητρώου επιχειρήσεων νομικού χαρακτήρα σε μηχανογραφικό περιβάλλον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 6

Φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», θα τοποθετηθούν στο τμήμα του ΕΣΡ «Τεχνικής μέριμνας και Διοικητικής υποστήριξης», με κύρια καθήκοντα την διαχείριση της αλληλογραφίας, της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εγγράφων καθώς και τήρησης του αρχείου του τμήματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:  1

Είναι πάντως πιθανό να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η ευχέρεια να μετακινηθούν από το ένα τμήμα στο άλλο ή σε παρεμφερή αντικείμενα για μέρος της εκπαίδευσής τους για την πληρέστερη ενημέρωσή επί των αντικειμένων του ΕΣΡ. 

Απαιτούμενα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας, άριστη γνώση Η/Υ (MS Office/Internet).  

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση εχεμύθειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Πανεπιστημίου και Αμερικής 5

10564 Αθήνα

Τηλ. 2131502300

www.esr.gra

email: ncrtv@otenet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ