ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Back

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ), θεσμοθετήθηκαν συνολικά 32 θέσεις, ανά εξάμηνο, για πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα απασχοληθούν κατά βάσιν στα τμήματα «Ποιότητας προγραμμάτων», «Ελέγχου διαφάνειας»  και «Τεχνικής μέριμνας και Διοικητικής υποστήριξης» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού λόγου και δίκαιο των ΜΜΕ ή άλλα παρεμφερή αντικείμενα, θα απασχοληθούν στο τμήμα «Ποιότητας προγραμμάτων» με κύρια καθήκοντα την έρευνα του περιεχομένου ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ως προς την (α) την τήρηση των όρων του Συντάγματος (άρθρο 15 παρ. 2) περί αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών, ειδήσεων και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, β) την ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, γ) την τήρηση των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή κωδικών δεοντολογίας του ΕΣΡ. Η έρευνα θα γίνεται με την μορφή της παρακολούθησης του προγράμματος και οι πληροφορίες θα καταχωρούνται σε ειδικά προετοιμασμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης των ΜΜΕ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 25 

Φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα «οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων» και «πληροφορικής» θα τοποθετηθούν στο τμήμα του ΕΣΡ «Ελέγχου διαφάνειας» και σε συνεργασία με το νομικό, το οικονομικό και το τμήμα μητρώου διαφάνειας θα καταχωρήσουν δεδομένα (data entry) μητρώου επιχειρήσεων νομικού χαρακτήρα σε μηχανογραφικό περιβάλλον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 6

Φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων», θα τοποθετηθούν στο τμήμα του ΕΣΡ «Τεχνικής μέριμνας και Διοικητικής υποστήριξης», με κύρια καθήκοντα την διαχείριση της αλληλογραφίας, της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εγγράφων καθώς και τήρησης του αρχείου του τμήματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ:  1

Είναι πάντως πιθανό να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η ευχέρεια να μετακινηθούν από το ένα τμήμα στο άλλο ή σε παρεμφερή αντικείμενα για μέρος της εκπαίδευσής τους για την πληρέστερη ενημέρωσή επί των αντικειμένων του ΕΣΡ. 

Απαιτούμενα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας, άριστη γνώση Η/Υ (MS Office/Internet).  

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση εχεμύθειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Πανεπιστημίου και Αμερικής 5

10564 Αθήνα

Τηλ. 2131502300

www.esr.gra

email: ncrtv@otenet.gr