ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Back

Θέσεις πρακτικής Άσκησης στην ATTICA BANK

 Θέσεις πρακτικής Άσκησης στην ATTICA BANK  

 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία-Άννα Ρούσσου τηλ. 210 3669122 και τον κ. Δημήτριο Μπαρμπαριώτη τηλ. 210 3669124 (καθημερινά 08:00-15:15) ή να προσέρχονται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Επιλογής, Ανάπτυξης, Διοίκησης της Απόδοσης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας (Ομήρου 23, Αθήνα, 1ος όροφος). Επίσης, μπορούν να αποστείλουν e-mail για να μας γνωρίσουν ότι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Τράπεζά μας στη ηλεκτρονική Διεύθυνση recruitment@atticabank.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης:

·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Βιογραφικό Σημείωμα

·         Βεβαίωση Σπουδών Πρακτικής Άσκησης (μόλις εκδοθεί από τη γραμματεία)