Επιλογή Σελίδας
Επωνυμία Εταιρείας: Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ
ΑΦΜ: 999979183
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΜΑΡΑΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ζ-Γ
Email: asomaras@stonetech.gr
Τηλέφωνο: 6937281413
Περιγραφή Θέσης: H εταιρία Stonetech – Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ με αντικείμενο την εμπορία και επεξεργασία μαρμάρων και πετρωμάτων στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου επιθυμεί να απασχολήσει δύο φοιτητές Μηχανολόγους Μηχανικούς για πρακτική στο αντικείμενο:
Σχεδίαση – Προγραμματισμός/Χειρισμός εργαλειομηχανών CNC
με προοπτική μόνιμης απασχόλησης στο τέλος της πρακτικής.