Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Star Channel 

Προσφερόμενη θέση:

 Δ/νση Τεχνικής Λειτουργίας – Τμήμα Ηχοληψίας

 Αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είναι η ενασχόληση και υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του τμήματος Ηχοληψίας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου σπουδών των φοιτητών.

 Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση στο ανατιθέμενο αντικείμενο, ανάθεση μέντορα και αξιολόγηση.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο

email: glogara@star.gr

ή να επικοινωνήσουν στο 211 1891298

(Έδρα: Κηφισιά)

 * Αφορά τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις να κάνουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του επίσημου προγράμματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.