Επιλογή Σελίδας

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι  τοποθετήσεις φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2018 – 2019 θα γίνουν ως εξής:

  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Οκτωβρίου 2018: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως 18 Σεπτεμβρίου.
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Νοεμβρίου 2018: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως 10 Οκτωβρίου.

Ο αριθμός των θέσεων ΕΣΠΑ ανά Τμήμα παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις ΕΣΠΑ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους α) Αίτηση Φοιτητή και β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει από το Τμήμα του με τα κριτήρια επιλογής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών.

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές άνω των 25 ετών) με το ποσό των 523,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 243,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (φοιτητές κάτω των 25 ετών) με το ποσό των 456,50 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,50 €  από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.

Οδηγίες για τους Φοιτητές

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης: https://praktiki.teicrete.gr/

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης:

Στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

Οδηγίες για τους Φορείς Υποδοχής Φοιτητών

 Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν (οδηγίες εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης ή στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Τμήματος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διαθέσιμες επιδοτούμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το χειμερινό εξάμηνο 2018 – 2019

 

Τμήμα

Διαθέσιμες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο Προσφερόμενες θέσεις για το μήνα Οκτώβριο 2018*
  Σύνολο Θέσεων Δημόσιος Τομέας  (100 ευρώ επιδότηση) Δημόσιος Τομέας (280 ευρώ επιδότηση) Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας (100 ευρώ επιδότηση) Δημόσιος Τομέας   (280 ευρώ επιδότηση) Ιδιωτικός Τομέας
Διατροφής & Διαιτολογίας 13 6 2 5 6 2 5
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) 8 0 1 7 7
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 12 1 1 10 10
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 15 1 4 10 10
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 8 1 1 6 6
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ 8 1 1 6 6
Κοινωνικής Εργασίας 15 2 12 1 2 12 1
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 27 1 3 23 23
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής 7 1 1 5 5
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 7 1 1 5 5
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 9 0 1 7 7
Νοσηλευτικής 16 11 1 4 11 1 4
Τεχνολόγων Γεωπόνων 20 1 4 15 15

*Θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τις τοποθετήσεις Οκτωβρίου θα προσφερθούν στους φοιτητές για το μήνα Νοέμβριο.

Ανακοίνωση ΕΣΠΑ_φοιτητές 9 2018