Επιλογή Σελίδας
Επωνυμία Εταιρείας: ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ: 999979306
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: ΟΔΟΣ Γ ΚΑΙ Ι ΓΩΝΙΑ ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Email: supplies@kopidakis.com
Τηλέφωνο: 6933311962
Περιγραφή Θέσης: Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας είναι σε θέση να απασχολήσει δύο άτομα από τα τμήματα:
Διοίκησης και Οικονομίας, Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή από το τμήμα Μηχανικών πληροφορικής.

ενδεικτικά οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν:

Σε όλες τι διοικητικές εργασίες που απαιτούνται για την Επιχείρηση,
Συντήρηση και οργάνωση του τοπικού δικτύου Η/Υ που υπάρχουν καθώς και οργάνωση του νέου.
Διαχείριση της Ιστοσελίδας της εταιρείας.
Ενημέρωση του erp προγράμματος με νέες πληροφορίες,
Κοστολόγηση προϊόντων.
Λογιστικές Εγγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Χατζάκη Μαρία στα τηλέφωνα. 6933 311962 ή 2810 380090.