Επιλογή Σελίδας
Επωνυμία Εταιρείας: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ: 070996050
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: ΗΜΑΘΙΑΣ 6
Email: kalogerakisb@gmail.com
Τηλέφωνο: 6973669708
Περιγραφή Θέσης: Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας μπορεί να απασχολήσεις δύο άτομα του Tμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών .
Τα αντικείμενο που θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι είναι:
1. Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Υλοποίηση νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή επέκταση παλαιών.
3. Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
4. Επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων εγκαταστάτη.