Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης». Η Πράξη υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερα …

Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Εαρινό Εξάμηνο 2018 – 2019 – Διαθέσιμες Θέσεις Απριλίου
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι  τοποθετήσεις φοιτητών σε ...
Read More

Πρόσφατες Αγγελίες

ROUND TRAVEL
Προς ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής 19/3/2019 Αγαπητοί κύριοι Η ...
Read More
Aldemar Resorts
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts σας προσκαλεί να ξεκινήσετε την ...
Read More
Βαρδιάμπασης Εμμανουήλ
Από εταιρεία Βαρδιάμπασης Εμμανουήλ , στον Κάμπο Αγίου Σύλλα στο ...
Read More