Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης». Η Πράξη υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερα …

Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2018 – 2019
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι  τοποθετήσεις φοιτητών σε ...
Read More

Πρόσφατες Αγγελίες

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Star Channel – Τμήμα Ηχοληψίας
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Star Channel  Προσφερόμενη θέση:  Δ/νση Τεχνικής ...
Read More
1o ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
1o ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ...
Read More
Παπυράκης Μιχάλης – Υπηρεσίες Διαδικτύου -Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τον ενδιαφέρον μας για μία θέση ...
Read More