Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης υποστηρίζεται και επιδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης». Η Πράξη υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερα …

Ανακοινώσεις

Αλλαγές σε θέματα δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση του Κανονισμού Οmnibus
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές που συμπλήρωσαν τα απογραφικά δελτία εισόδου κατά τη συμμετοχή τους στην Πράξη "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης" ότι: Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) ...
Read More

Πρόσφατες Αγγελίες

ALPHA PLAN Συμβουλευτική
Από εταιρία ALPHA PLAN συμβουλευτική ζητούνται άτομα για πρακτική στους ...
Read More
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Τρείς θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς στο ...
Read More
Atlantica Hotels & Resorts
Επωνυμία Εταιρείας: Atlantica Hotels & Resorts ΑΦΜ: 094196225 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ...
Read More